Com puc obtenir el certificat COVID?

Amb el CERTIFICAT COVID es pot acreditar una de les tres condicions amb les que es pot accedir a Millennium:

  • Comptar amb la pauta completa de vacunació
  • Haver superat el virus
  • Donar negatiu en un test que s’ha de realitzar 48 hores abans en el cas d’antígens o 72 hores abans si es tracta d’una PCR

Aquestes proves només es podràn realitzar a «llocs homologats» – Veure llistat  

Es pot accedir al CERTIFICAT COVID per acreditar una d’aquestes tres condicions mitjançant l’aplicació La Meva Salut, que està disponible tant per Android com per iOS o directament al portal web del mateix nom.

Tant a la app com a la web s’ha d’anar a l’espai Vacunes i certificat COVID UE i premer a Solicitar certificat COVID Digital UE, on es podrà triar quin certificat concret es vol fer servir: vacunació, virus pasat o test negativu.

En el moment d’accedir a la discoteca, la persona que controli l’accés al local verificarà mitjançant una aplicació – que no han de tenir els usuaris- que el document coincideix amb la identitat de qui el presenta mitjançant el DNI.

¿Cómo puedo obtener el certificado COVID?

Con el CERTIFICADO COVID se puede acreditar una de las tres condiciones con las que se puede acceder a Millennium:

  • Contar con la pauta completa de vacunación
  • Haber superado el virus;
  • Dar negativo en un test que se debe realizar 48 horas antes en el caso de antígenos o 72 horas antes cuando se trata de una PCR.

Estas pruebas solo se podrán realizaren «lugares homologados»– Ver listado 

Se puede acceder a este certificado covid para acreditar una de estas tres condiciones mediante la aplicación La Meva Salut, que está disponible tanto para Android como para iOS, o directamente en el portal web del mismo nombre.

Tanto en la app como en la web se tiene que ir al espacio Vacunas y certificado COVID UE y pinchar en Solicitar Certificado Covid Digital UE, donde se podrá elegir qué certificado concreto se quiere usar: vacunación, virus pasado o test negativo.

En el momento de acceder a la discoteca, la persona que controle el acceso al local verificará mediante una aplicación –que no tendrán que tener descargada los usuarios– que el documento coincide con la identidad de quien lo presenta mediante el DNI.